• +421 904 314 193
  • +421 908 891 225
  • info@umyauto.sk

About Us

Už od roku 2006 Vám poskytujeme služby spojené s údržbou a servisom Vašich motorových vozidiel. Nakoľko nám po celú túto dobu poskytujete svoju dôveru, mohli sme pre Vás rozšíriť nami poskytované služby, a dnes pre Vás poskytujeme komplexnú škálu služieb týkajúcich sa čistenia,
údržby, servisovania a opráv Vašich vozidiel.